Previous Page

Return to Contents Page

Next Page 

Merched Y Wawr

Mae 2017 yn flwyddyn bwysig iawn i aelodau Merched y Wawr gan ein bod yn dathlu 50fed penblwydd y mudiad. Sefydlwyd Merched y Wawr yn Y Parc ger Y Bala yn 1967 er mwyn rhoiír cyfle i ferched gymdeithasu yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Lledaenodd poblogrwydd y mudiad newydd o fewn dim gyda changhennau yn codi fel madarch dros pob rhan o Gymru ac erbyn hyn mae miloedd o ferched yn cyfarfod yn fisol i fwynhau gweithgareddau o bob math. Bydd y rhai artistig sydd yn ein plith yn cael dangos eu doniau wrth gystadlu mewn cystadlaethau crefft amrywiol a threfnir cystadlaethau chwaraeon yn flynyddol. Cawn hefyd gyfleoedd i gyfarfod ag aelodau o rannau eraill o Gymru a dod i adnabod ein gwlad yn ystod ein penwythnosau preswyl ddechrau Medi. Eleni byddwn yn ymweld ag Aberystwyth.
Sefydlwyd cangen o Ferched y Wawr yma yn Llanelwy yn 1970 ac fel rhan o drefniadau Dathluír Aur yn genedlaethol derbyniodd ein haelodau fag arbennig wedi ei gynllunio gan yr artist enwog Ruth JÍn. Mae cangen Llanelwy yn rhan o Ranbarth Colwyn ac ymunodd nifer dda ohonom ‚ thros 130 oín cyd-aelodau o ganghennau eraill y Rhanbarth mewn bwffe i ddathluír 50fed penblwydd yn y Cinmel Manor, Abergele. Byddwn hefyd yn gosod arddangosfa o weithgareddauír gangen yn ffenestriír hen Siop Jan ar Ffordd y Bryn fel rhan o Wyl Flodau Llanelwy ddechrau Mehefin.
Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno ‚ ni yn ein cyfarfodydd sydd yn cael eu cynnal ar y nos Iau cyntaf o bob mis.